Επιτροπή Κτιρίων


 Αντώνιος Κουνάδης.- Λουκάς Χριστοφόρου.-  Ιωάννης Παρμακέλης.  - Εμμανουήλ Γδούτος.