Επιτροπή Παιδείας


Εμμανουήλ Ρούκουνας.- Αντώνιος Κουνάδης.- Παναγιώτης Λ.Βοκοτόπουλος.- Βασίλειος Χ. Πετράκος.- Απόστολος Σ. Γεωργιάδης.- Δημήτριος Σκαρβέλης. - Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα.- Χρύσα Μαλτέζου.- Μιλτιάδης Β.Χατζόπουλος.