Οικονομική Επιτροπή


Απόστολος Σ.Γεωργιάδης.- Λουκάς Παπαδήμος. - Μιχαήλ Τιβέριος. - Γεώργιος Κόλλιας. - Βασίλειος Ράπανος.