Καλλιτεχνική Επιτροπή


Παναγιώτης Λ.Βοκοτόπουλος.- Θανάσης Βαλτινός. - Ιωάννης Παρμακέλης.- Χρύσα Μαλτέζου.