Καλλιτεχνική Επιτροπή


Παναγιώτης Λ.Βοκοτόπουλος.- Βασίλειος Χ. Πετράκος. - Ιωάννης Παρμακέλης.- Χρύσα Μαλτέζου.