Επιτροπή για την Ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου


Δημήτριος Σκαρβέλης.- Κωνσταντίνος Σβολόπουλος.- Χρύσα Μαλτέζου.- Μιλτιάδης Β.Χατζόπουλος.