Επιτροπή για το Διεθνές Συμβούλιο για την Επιστήμη (ICSU)


Γεώργιος Κοντόπουλος.- Δημήτριος Νανόπουλος.- Αντώνιος Κουνάδης.- Λουκάς Χριστοφόρου.- Κωνσταντίνος Κριμπάς.- Αθανάσιος Φωκάς.- Χρήστος Σ. Ζερεφός.- Κωνσταντίνος Βαγενάς.- Χαράλαμπος Ρούσσος. -Χαράλαμπος Μουτσόπουλος.