Επιτροπή Περιβάλλοντος & Μελέτης της Παγκόσμιας Μεταβολής IGBP-GLOBAL CHANGE


  • Ιωάννης (Ζηζιούλας), Μητροπολίτης Περγάμου
  • Γεώργιος Κοντόπουλος
  • Λουκάς Χριστοφόρου
  • Κωνσταντίνος Κριμπάς
  • Σταμάτιος Κριμιζής
  • Χρήστος Σ. Ζερεφός
  • Κωνσταντίνος Βαγενάς