Επιτροπή για την Διεθνή Ακαδημαϊκή Ένωση (UAI)


Βασίλειος Χ. Πετράκος. - Κωνσταντίνος Κριμπάς. - Αντώνιος Ρεγκάκος. - Μιχαήλ Τιβέριος. - Χρύσα Μαλτέζου. - Θεόδωρος Παπαγγελής. - Μιλτιάδης Χατζόπουλος.