Επιτροπή για την Διεθνή Ακαδημαϊκή Ένωση (UAI)


Βασίλειος Χ. Πετράκος.  - Αντώνιος Ρεγκάκος. - Μιχαήλ Τιβέριος. - Χρύσα Μαλτέζου. - Θεόδωρος Παπαγγελής. - Μιλτιάδης Χατζόπουλος. - Αλέξανδρος Νεχαμάς