Επιτροπή για την έκδοση του Corpus Philosophorum Medii Aevi


Ευάγγελος Μουτσόπουλος.- Ιωάννης (Ζηζιούλας), Μητροπολίτης Περγάμου.- Αθανάσιος Καμπύλης.- Χρύσα Μαλτέζου.- Αλέξανδρος Νεχαμάς.- Λίνος Μπενάκης (επιστημονικός συνεργάτης).