Επιτροπή για την έκδοση Corpus Signorum Imperii Romani


Παναγιώτης Λ. Βοκοτόπουλος.- Βασίλειος Χ. Πετράκος.- Μιχάλης Τιβέριος.- Θεοδοσία Στεφανίδου-Τιβερίου.- Παυλίνα Καραναστάση.