Επιτροπή Ερευνών


Πανεπιστημίου 28, 106 79 Αθήνα
Τηλ. 210-3664726 Fax. 210-3664727
Email: elke@academyofathens.gr

 

ΠρόεδροςΣτέφανος Δ. Ήμελλος

Αντιπρόεδρος: Χρήστος Σ.Ζερεφός

ΜέληΧρήστος Σ. Ζερεφός.-  Μιχαήλ Τιβέριος.- Εμμανουήλ Ρούκουνας

Αναπληρωματικά μέλη (αντίστοιχα): Κωνσταντίνος Βαγενάς.- Μιλτιάδης Β.Χατζόπουλος.- Νικόλαος Ανδρουλάκης.

Προϊστάμενος Γραμματείας: Παύλος Γιαμάς.

Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης: Ελένη Μπίτα.

Υπεύθυνος Διαγωνισμών: Γεώργιος Μαρίνος.

Γραμματειακή Υποστήριξη: Αικατερίνη Κοτσίρα -Γεωργία Αγγελοπούλου

Εφαρμογή Λογιστικού Προγράμματος: Ειρήνη Μπίτα.