Εθνική Επιτροπή Ερευνών του Διαστήματος


Γεώργιος Κοντόπουλος.- Σταμάτης Κριμιζής (Πρόεδρος).- Χρήστος Ζερεφός.- Εμμανουήλ Γεωργούλης.- Νικόλαος Κυλάφης.-Εμμανουήλ Σαρρής.- Λουκάς Βλάχος.