Τεχνικό Συμβούλιο


Πρόεδρος: Αντώνιος Κουνάδης.
Αντιπρόεδρος: Αναστάσιος Κωτσιόπουλος.
Μέλη: Εμμανουήλ Γδούτος.- Μανόλης Κορρές.-Δημήτριος Μπέσκος.- Δημήτριος Παπαϊωάννου.- Γεώργιος Μιχάλτσος.
Εκπρόσωπος του Πανελληνίου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών: Γεώργιος Βλάχος.
Αναπληρωματικά μέλη: Ανδρέας Αναγνωστόπουλος.- Βλάσης Κουμούσης.-Χρήστος Δήμου
Αναπληρωτής του εκπροσώπου του Πανελληνίου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών: Δημήτριος Κωνσταντινίδης.
Γραμματεύς: Παύλος Καλαμπόκας.
Αναπληρωτής Γραμματεύς: Κωνσταντίνος Φιλάνδρας.