Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού


           

Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού της Ακαδημίας Αθηνών με λήξη θητείας στις 31/12/2020