Λεονάρδου Ντελλαπόρτα, Ποιήματα (1403/1411). Έκδοση κριτική. Εισαγωγή, Σχόλια και Ευρετήρια Μ. Ι. Μανούσακα, Αθήνα 1995, 8ο, σελ. μ΄+516+ πίν. Α΄-Η΄


Ο συγγραφέας παρουσιάζει το ποιητικό έργο και την προσωπικότητα του Λεονάρδου Ντελλαπόρτα από τον Χάνδακα (1330 ci.-1419/20). Τα Ποιήματα του Ντελλαπόρτα εκδίδονται για πρώτη φορά στο σύνολό τους από χειρόγραφο της μονής Παντοκράτορος του Αγίου Όρους. Από τα τέσσερα εκδιδόμενα Ποιήματα το πρώτο, και εκτενέστερο, έχει τη μορφή διαλόγου ανάμεσα στον ποιητή και την Αλήθεια, προσωποποιημένη σε ωραία και σοφή κόρη. Το δεύτερο είναι μια επίκληση του ποιητή στην ψυχή του να μετανοήσει, προτού παρουσιαστεί στη μέλλουσα κρίση. Το τρίτο είναι μια αφήγηση των Παθών του Χριστού, και το τέταρτο στιχούργηση δύο γνωστών λειτουργικών και υμνογραφικών κειμένων. Η κριτική έκδοση των κειμένων συνοδεύεται από εκτενή εισαγωγή για τον Ντελλαπόρτα και τα έργα του, σχόλια, γλωσσάριο και ευρετήρια.