Αρχική σελίδα Χάρτης Ιστοσελίδας English
Αρχική σελίδα / ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ
Εκτύπωση   Επιστροφή
ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ

09/05/2012
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την έκδοση του βιβλίου (σε δύο ημιτόμους) «Λεξικογραφικόν Δελτίον, Τόμος 26, 2012»-«Λεξικογραφικόν Δελτίον, Τόμος 26, 2012 – Παράρτημα»

 

Παρακαλώ όπως αποστείλετε αναλυτική προσφορά (τιμή με και χωρίς ΦΠΑ) για την εκτύπωση του βιβλίου (σε 2 ημιτόμους):
ΤΙΤΛΟΣ: "Λεξικογραφικόν Δελτίον, Τόμος 26, 2012" και "Λεξικογραφικόν Δελτίον, Τόμος 26, 2012 - Παράρτημα"

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σχήμα: 17 εκ. Χ 24εκ. ξακρισμένο
Αντίτυπα: 400 (Χ 2)
Χαρακτήρες: ελληνικοί (κείμενο μονοτονικό και πολυτονικό) και λατινικοί (κείμενο ξενόγλωσσο)
Αριθ. Χαρακτήρων: α΄ ημίτομος 870.000 + β΄ ημίτομος 178.000 (με κενά)
Σημειώσεις: υποσέλιδες
Εκτύπωση: 1. σώμα: μονόχρωμη straight
2. εξώφυλλο: διχρωμία
Χαρτί: 1. σώμα: chamois palatina 100 gr
2. εξώφυλλο: κατηγορία inside 240 gr
Εξώφυλλο: με αυτιά
Βιβλιοδεσία: κλωστορραφή, ράχη κολλημένη τετραγωνισμένη

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Χαρακτήρες: φωνητικό αλφάβητο και φωνητικά σύμβολα και συμπλέγματα
Γραμματοσειρές: ελληνικές πολυτονικές της οικογενείας Didot, KElgevier, Gentium, Athens Academy, Porson
Σχεδιασμός πινάκων και διαγραμμάτων
Βιβλιογραφικές παραπομπές: βλ. δείγμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
1. Επεξεργασία κειμένου, διορθώσεις δοκιμίων πέντε (5) συμπεριλαμβανομένου του τυπωθήτω, σελιδοποίηση, μοντάζ, φιλμς, χαρτί, εκτύπωση, βιβλιοδεσία, ανά 16σέλιδο και για το σύνολο των 16σέλιδων των δύο ημιτόμων.
2. Σχεδιασμός, αγορά χαρτιού και εκτύπωση εξωφύλλου κατ' αποκοπήν τα 400 (Χ 2)

Όροι συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν ανάλογα δείγματα εργασιών, όπως και ένα 16σέλιδο με κείμενο που μπορούν να παραλαμβάνουν από το Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων της Ακαδημίας Αθηνών καθώς και δείγμα σχεδιασμού των 2 εξωφύλλων. Η έλλειψη δείγματος 16σέλιδου με το κείμενο του εντολέα καθώς και εξωφύλλου αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από την περαιτέρω διαδικασία ανάδειξης μειοδότη-αναδόχου.

Το τυπωμένο βιβλίο θα παραδοθεί και σε μορφή .pdf χαμηλής ανάλυσης.
Η προσφορά θα κατατεθεί στο Κέντρον Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, Αλεξάνδρου Σούτσου 22, 10671, Αθήνα (υπ' όψιν κ. Χριστίνας Μπασέα-Μπεζαντάκου, τηλ. 211 211 1001), μέχρι την Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012, ώρα 12.00 μ. το αργότερο, σε κλειστό φάκελο.

Τα βιβλία θα παραδοθούν σε δύο διευθύνσεις υπηρεσιών της Ακαδημίας Αθηνών, συσκευασμένα σε σκληρά χαρτοκιβώτια, και τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ

Γενικός Γραμματεύς