Δημοπρασίες

  • ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 1/2 ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 859,58 τ.μ. ΜΕ ΠΑΛΑΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΟ (ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 45).

    Η Ακαδημία Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γενικό Γραμματέα αυτής, επαναπροκηρύσσει με βάση το άρθρο 24 του Ν.4182/2013 πλειοδοτική δημοπρασία με κλειστές προσφορές για την εκποίηση του 1/2 εξ αδιαιρέτου ενός ακινήτου ιδιοκτησίας κατά πλήρη κυριότητα της Ακαδημίας Αθηνών και συγκεκριμένα μιας παλαιάς ακατοίκητης και προς κατεδάφιση μονοκατοικίας μετά του οικοπέδου της, που βρίσκεται επί της οδού Αγίου Δημητρίου αριθ.45 στη Δημοτική Ενότητα Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και αποτελεί κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης, του διαθέτη Μενελάου Μπακατσούλα, σύμφωνα με την κάτωθι περιγραφή και τους ειδικότερους όρους, όπως αυτοί καθορίσθηκαν με την από 19-01-2017  απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών: