Δημοπρασίες

 • ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ 1/2 ΕΞ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 859,58 τ.μ. ΜΕ ΠΑΛΑΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΟ (ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 45).

  Η Ακαδημία Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γενικό Γραμματέα αυτής, επαναπροκηρύσσει με βάση το άρθρο 24 του Ν.4182/2013 πλειοδοτική δημοπρασία με κλειστές προσφορές για την εκποίηση του 1/2 εξ αδιαιρέτου ενός ακινήτου ιδιοκτησίας κατά πλήρη κυριότητα της Ακαδημίας Αθηνών και συγκεκριμένα μιας παλαιάς ακατοίκητης και προς κατεδάφιση μονοκατοικίας μετά του οικοπέδου της, που βρίσκεται επί της οδού Αγίου Δημητρίου αριθ.45 στη Δημοτική Ενότητα Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και αποτελεί κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης, του διαθέτη Μενελάου Μπακατσούλα, σύμφωνα με την κάτωθι περιγραφή και τους ειδικότερους όρους, όπως αυτοί καθορίσθηκαν με την από 19-01-2017  απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών: 

 • Δημοπρασία εκμίσθωσης δώματος έβδομου ορόφου - 29,35 τ.μ.- Πραξιτέλους 187 (Κληροδότημα Α. Μανούση)

  Η Ακαδημία Αθηνών ως διαχειρίστρια του κληροδοτήματος Αντωνίου ΜΑΝΟΥΣΗ γνωστοποιεί ότι διακηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση με χρήση αποθήκης ενός δώματος του 7ου ορόφου, επιφανείας 29,35 τ.μ. σε πολυκατοικία που βρίσκεται επί της οδού Πραξιτέλους 187 στον Πειραιά.

 • Δημοπρασία εκμίσθωσης διαμερίσματος έκτου ορόφου-77,15 τ.μ. - Πραξιτέλους 189 (Κληροδότημα Α. Μανούση)

  Η Ακαδημία Αθηνών ως διαχειρίστρια του κληροδοτήματος Αντωνίου ΜΑΝΟΥΣΗ γνωστοποιεί ότι διακηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση με χρήση κατοικίας ενός διαμερίσματος του 6ου ορόφου, επιφανείας 77,15 τ.μ., σε πολυκατοικία που βρίσκεται επί της οδού Πραξιτέλους 189 στον Πειραιά.

 • ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ- 97,35 τ.μ. - ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 187- (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Α. ΜΑΝΟΥΣΗ)

  Η Ακαδημία Αθηνών ως διαχειρίστρια του κληροδοτήματος Αντωνίου ΜΑΝΟΥΣΗ γνωστοποιεί ότι διακηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση με χρήση κατοικίας ενός διαμερίσματος του 1ου ορόφου, με τέσσερα κύρια δωμάτια και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, επιφανείας 97,35 τ.μ.,  το οποίο βρίσκεται επί της οδού Πραξιτέλους 187 στον Πειραιά.

 • ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 119 Τ.Μ. ΕΚΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΓΕΡΑΝΙΟΥ 7).

  Η Ακαδημία Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γενικό Γραμματέα αυτής, προκηρύσσει με βάση το άρθρο 24 του Ν.4182/2013  πλειοδοτική δημοπρασία  με κλειστές προσφορές για την εκποίηση ενός ενιαίου χώρου επιφανείας 119 τ.μ.

 • Δημοπρασία εκμίσθωσης γραφείου πέμπτου ορόφου -Λυκούργου αριθ. 1 και Αιόλου αριθ. 97 -Κληροδοτήματος Μιχαηλίδη-Νουάρου

    Η Ακαδημία Αθηνών ως διαχειρίστρια του κληροδοτήματος Ευθυμίας (Μιμίκας) χήρας Γεωργίου Μιχαηλίδου-Νουάρου γνωστοποιεί ότι διακηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση με χρήση επαγγελματικής στέγης ενός διαμερίσματος του 5ου ορόφου της πολυκατοικίας που βρίσκεται  στη διασταύρωση των οδών Λυκούργου αριθ.1 και Αιόλου αριθ. 97, υπό στοιχεία (Ε-13-14), συνολικής επιφανείας 73,82 τ.μ., (κληροδότημα Ευθυμίας (Μιμίκας) χήρας Γεωργίου Μιχαηλίδου-Νουάρου).