Δημοπρασίες

 • Δημοπρασία Εκμίσθωσης καταστήματος - 122,61 τ.μ. - Μητροπόλεως 13 (Κληροδότημα Α. Αλιβιζάτου)

  Η Ακαδημία Αθηνών ως διαχειρίστρια του κληροδοτήματος Αμίλκα ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ γνωστοποιεί ότι διακηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση με χρήση επαγγελματικής στέγης (εκτός της χρήσης υγειονομικού ενδιαφέροντος) ενός καταστήματος με πατάρι και υπόγειο συνολικής επιφάνειας 122,61 τ.μ. (επιφάνεια ισογείου: 40,87 τ.μ. , επιφάνεια υπογείου: 40,87 τ.μ., επιφάνεια παταριού: 40,87 τ.μ.), το οποίο ευρίσκεται στην επί της οδού Μητροπόλεως αριθ.13 (Αθήνα) διατηρητέα τριώροφη οικοδομή.

  ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΡΙΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΣΤΙΣ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ.

  ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΘΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ  ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΣΤΙΣ 12: 15 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ.

 • Δημοπρασία εκμίσθωσης δώματος - 11,00 τ.μ. - Παρθενώνος 33 (Κληροδότημα Ι. Τσατσαρώνη)

  Η Ακαδημία Αθηνών ως διαχειρίστρια του κληροδοτήματος Ι. ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ γνωστοποιεί ότι διακηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση με χρήση αποθήκης ενός δώματος (μη ηλεκτροδοτούμενου), της πολυκατοικίας επί της οδού Παρθενώνος αριθ.33 και Προμάχου 1, στην Αθήνα, συνολικής επιφανείας 11,00 τ.μ.

 • Δημοπρασία εκμίσθωσης δώματος έβδομου ορόφου - 29,35 τ.μ.- Πραξιτέλους 187 (Κληροδότημα Α. Μανούση)

  Η Ακαδημία Αθηνών ως διαχειρίστρια του κληροδοτήματος Αντωνίου ΜΑΝΟΥΣΗ γνωστοποιεί ότι διακηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση με χρήση αποθήκης ενός δώματος του 7ου ορόφου, επιφανείας 29,35 τ.μ. σε πολυκατοικία που βρίσκεται επί της οδού Πραξιτέλους 187 στον Πειραιά.

 • Δημοπρασία εκμίσθωσης διαμερίσματος έκτου ορόφου-77,15 τ.μ. - Πραξιτέλους 189 (Κληροδότημα Α. Μανούση)

  Η Ακαδημία Αθηνών ως διαχειρίστρια του κληροδοτήματος Αντωνίου ΜΑΝΟΥΣΗ γνωστοποιεί ότι διακηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση με χρήση κατοικίας ενός διαμερίσματος του 6ου ορόφου, επιφανείας 77,15 τ.μ., σε πολυκατοικία που βρίσκεται επί της οδού Πραξιτέλους 189 στον Πειραιά.

 • ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΔΥΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

  Η Ακαδημία Αθηνών, έχουσα υπόψη α) τις διατάξεις του άρθρων 59-63 του Π. Δ/τος 715/1979 «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεων εργασιών» (ΦΕΚ 212/Α’/1979  β) την Απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών με ημερομηνία 29/11/2016, η οποία αφορά την έναρξη της διαδικασίας εκποίησης ακινήτου της Ακαδημίας, το οποίο έχει περιέλθει στην κυριότητά της εκ κληρονομίας Αποστόλου Σαχίνη και γ) την υπ’ αριθμ.

 • ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ- 97,35 τ.μ. - ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ 187- (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ Α. ΜΑΝΟΥΣΗ)

  Η Ακαδημία Αθηνών ως διαχειρίστρια του κληροδοτήματος Αντωνίου ΜΑΝΟΥΣΗ γνωστοποιεί ότι διακηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση με χρήση κατοικίας ενός διαμερίσματος του 1ου ορόφου, με τέσσερα κύρια δωμάτια και λοιπούς βοηθητικούς χώρους, επιφανείας 97,35 τ.μ.,  το οποίο βρίσκεται επί της οδού Πραξιτέλους 187 στον Πειραιά.

 • ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 119 Τ.Μ. ΕΚΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΓΕΡΑΝΙΟΥ 7).

  Η Ακαδημία Αθηνών, με έδρα την Αθήνα, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Γενικό Γραμματέα αυτής, προκηρύσσει με βάση το άρθρο 24 του Ν.4182/2013  πλειοδοτική δημοπρασία  με κλειστές προσφορές για την εκποίηση ενός ενιαίου χώρου επιφανείας 119 τ.μ.

 • Δημοπρασία εκμίσθωσης γραφείου πέμπτου ορόφου -Λυκούργου αριθ. 1 και Αιόλου αριθ. 97 -Κληροδοτήματος Μιχαηλίδη-Νουάρου

    Η Ακαδημία Αθηνών ως διαχειρίστρια του κληροδοτήματος Ευθυμίας (Μιμίκας) χήρας Γεωργίου Μιχαηλίδου-Νουάρου γνωστοποιεί ότι διακηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις», δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση με χρήση επαγγελματικής στέγης ενός διαμερίσματος του 5ου ορόφου της πολυκατοικίας που βρίσκεται  στη διασταύρωση των οδών Λυκούργου αριθ.1 και Αιόλου αριθ. 97, υπό στοιχεία (Ε-13-14), συνολικής επιφανείας 73,82 τ.μ., (κληροδότημα Ευθυμίας (Μιμίκας) χήρας Γεωργίου Μιχαηλίδου-Νουάρου).