Συνεδρίες

 • 2.963η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 11.00

  ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

  Αναγγελία της απόφασης περί προκηρύξεως μιας έδρας τακτικού μέλους της Ακαδημίας με τίτλο «Ιστορία της Φιλοσοφίας»,  στην Τάξη των Ηθικών και Πολιτικών Επιστημών.

 • 2.963η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017, ώρα 11.00

  ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

  1. Αναγγελία του θανάτου του Σπύρου Ευαγγελάτου

  2. Αναγγελία της δημοσίευσης των Προεδρικών Διαταγμάτων με τα οποία κυρώθηκε η εκλογή των ακολούθων μελών:

 • Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών, Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016, ώρα 18:00

   Η Πανηγυρική Συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών κατά τη διάρκεια της οποίας απονέμονται τιμητικές διακρίσεις θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 18:00.

              Η Συνεδρία θα αρχίσει με ομιλία του Προέδρου της Ακαδημίας κυρίου Θανάση Βαλτινού με θέμα «Αύγουστος ΄48». Στη συνέχεια ο Γενικός Γραμματεύς κ. Βασίλειος Χ. Πετράκος θα παρουσιάσει την έκθεσή του για το έργο της Ακαδημίας κατά το έτος 2016 και θα αναγγείλει την απονομή των τιμητικών διακρίσεων.  Η Συνεδρία θα κλείσει με την αναγγελία προκήρυξης νέων βραβείων από τον Γενικό Γραμματέα.

 • 2.956η Συνεδρία της Ολομελείας, Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016,ώρα 11.00

  ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

  Αναγγελία του θανάτου του Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου

 • 2.947η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016, ώρα 11.30

  ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

  1.  Αναγγελία του θανάτου του αντεπιστέλλοντος μέλους Παναγιώτη Ιατρίδη.
  2.  Αναγγελία του θανάτου του αντεπιστέλλοντος μέλους John Brademas.
  3. Αναγγελία του θανάτου του αντεπιστέλλοντος μέλους Χριστόδουλου Φλούδα.
  4.  Αναγγελία της δημοσίευσης των Προεδρικών Διαταγμάτων με τα οποία κυρώθηκε η εκλογή των ακολούθων μελών της Ακαδημία: