Εκλογή του καθηγητή της Εμβιομηχανικής-Χημικής και Βιομοριακής Μηχανικής κ. Αντωνίου Γ. Μίκου ως Αντεπιστέλλοντος Μέλους της Ακαδημίας Αθηνών στην Τάξη των Θετικών Επιστημών

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε στην Ολομέλεια της 15ης Ιουνίου 2016 τον κ. Αντώνιο Γ. Μίκο, καθηγητή Εμβιομηχανικής-Χημικής και Βιομοριακής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Rice των ΗΠΑ, ως αντεπιστέλλον μέλος της στην Τάξη των Θετικών Επιστημών.

Ο κ. Μίκος είναι Καθηγητής στην έδρα Louis Calder στα τμήματα Εμβιομηχανικής καθώς και Χημικής και Βιομοριακής Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο Rice στο Χιούστον των ΗΠΑ. Είναι επίσης ο διευθυντής του Εργαστηρίου Βιοϊατρικής Μηχανικής J.W. Cox και του Kέντρου Aριστείας στην Ιστομηχανική του ίδιου Πανεπιστημίου. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1960. Έλαβε το δίπλωμα του Χημικού Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1983 και το διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Purdue το 1988. Επέστρεψε στην Ελλάδα για την στρατιωτική του θητεία το 1988 και υπηρέτησε στη Διεύθυνση Ναυτικού Χημείου του Πολεμικού Ναυτικού. Κατόπιν, ήταν μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασσαχουσέτης (ΜΙΤ) και στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard. Το 1992 εξελέγη Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Rice.

Είναι μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικής καθώς και της Εθνικής Ακαδημίας Ιατρικής των ΗΠΑ. Είναι ιδρυτικό μέλος της Tissue Engineering and Regenerative Medicine International Society, εταίρος του American Association for the Advancement of Science, εταίρος του American Institute of Chemical Engineers, εταίρος του American Institute for Medical and Biological Engineering, εταίρος της Biomedical Engineering Society, εταίρος της Controlled Release Society, εταίρος της International Union of Societies for Biomaterials Science and Engineering, κι εταίρος της Εθνικής Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ.

Ο καθηγητής κ. Μίκος χαίρει διεθνούς κύρους ως παγκόσμιος πρωτοπόρος στην εφαρμογή βασικών αρχών της Μηχανικής και των Βιολογικών Επιστημών για την δημιουργία βιοϋλικών με ευρύ φάσμα χρήσεων που κυμαίνονται από την ελεγχόμενη απελευθέρωση φαρμακευτικών ουσιών και τη γονιδιακή θεραπεία ως την ιστομηχανική και την αναγεννητική ιατρική. Η έρευνά του έχει αναπτύξει καινοτόμα βιοϋλικά για ορθοπεδικές, οδοντιατρικές, καρδιαγγειακές, νευρολογικές και οφθαλμολογικές εφαρμογές. Έχει συνολικά λάβει χρηματοδότηση πάνω από 25 εκατομμύρια δολάρια από εθνικούς φορείς των ΗΠΑ (National Institutes of Health, National Science Foundation, Department of Defense), διάφορους κοινωφελείς οργανισμούς, κι εταιρείες. Η μεγάλη ερευνητική παραγωγικότητά του διαφαίνεται από τη συγγραφή άνω των 550 επιστημονικών δημοσιεύσεων, οι οποίες έχουν συνολικά λάβει άνω των 49.000 αναφορών ανεβάζοντας το h-index του στο 120.

Η έρευνα του καθηγητή κ. Μίκου επέφερε νέο τρόπο σκέψης στην αντιμετώπιση των βιοϋλικών για την αναγεννητική ιατρική και συνέβαλε στο λογικό σχεδιασμό ικριωμάτων για στοχευμένη αναγέννηση ιστών στο εργαστήριό του καθώς και στα εργαστήρια άλλων ερευνητών. Τα ικριώματα αυτα αποτελούν την ακρογωνιαία λίθο στην ιστομηχανική και τη βάση για αναρίθμητα κλινικά προιόντα. Ο καθηγητής κ. Μίκος αναγνώρισε τις δυνατότητες των βιολογικά ενεργών ουσιών να προάγουν αναγέννηση ιστών και καινοτόμησε στην ελεγχόμενη αποδέσμευση και χορήγηση θεραπευτικών ουσιών, κυμαινομενες σε εύρος από νουκλεϊκά οξέα έως αυξητικούς παράγοντες. Το εργαστήριό του καθώς κι άλλοι ερευνητές αξιοποίησαν αυτές τις δυνατότητες στοχεύοντας στην αναγέννηση ιστών και πολύπλοκων διεπιφανειών μεταξύ ιστών. Η ελεγχόμενη χορήγηση θεραπευτικών ουσιών εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα των περισσότερων προϊόντων αναγεννητικής ιατρικής που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά. Ταυτόχρονα, οι τεχνολογίες που ανέπτυξαν ο καθηγητής κ. Μίκος και οι συνεργάτες του συνέβαλαν στην ελεγχόμενη χορήγηση θεραπευτικών ουσιών για πολλαπλές επιπρόσθετες χρήσεις, όπως την τοπική αποδέσμευση αντιβιοτικών για τη θεραπεία της οστεομυελίτιδας και την εντός των αρθρώσεων αποδέσμευση αντιφλεγμονώδους siRNA για τη θεραπεία διάφορων παθήσεων των κλειδώσεων.

Η έρευνά του είχε πρωτοποριακά αποτελέσματα στη σύνθεση μη ιογενών φορέων για γονιδιακή θεραπεία συνδυάζοντας συνθετικά πολυμερή και φυσικά προερχόμενες δραστικές ομάδες. Η μέθοδος αυτή αύξησε την αποτελεσματικότητα στην ενσωμάτωση γενετικού υλικού αξιοποιώντας βιολογικά μονοπάτια μέσω των υποδοχέων των κυττάρων. Ο κ. Μίκος συνέβαλλε σημαντικά στην ανάπτυξη υλικών με χημικές λειτουργικές μονάδες σε νανοκλίμακα για την κατασκευή βιοδιασπώμενων νανοσύνθετων ικριωμάτων για εφαρμογές της ιστομηχανικής όπου απαιτούνται μηχανικές ιδιότητες τέτοιες ώστε να φέρουν φορτία. Τα υλικά αυτά κατόρθωσαν να υπερβούν τις μέχρι τότε δυσκολίες στη διασπορά και ενσωμάτωση των νανοϋλικών σε νανοσύνθετες δομές υψηλού πορώδους. Παράλληλα, ανέπτυξε βιοδιασπώμενα συστήματα υδροπηγμάτων για την ελεγχόμενη χωροχρονική αποδέσμευση πολλαπλών αυξητικών παραγόντων μόνων τους είτε σε συνδυασμό με βλαστοκύτταρα για την αποκατάσταση βλαβών των ιστών. Τα συστήματα αυτά καινοτόμησαν διευκολύνοντας την μελέτη των μηχανισμών δράσης των αυξητικών παραγόντων και των βλαστοκυττάρων στη στοχευμένη αναγέννηση ποικίλων ιστών όπως χόνδροι, οστά, οφθαλμικός φακός, και μυοκάρδιο.

Ο κ. Μίκος πρωτοστάτησε στη δημιουργία βιοαντιδραστήρων συνεχούς ροής και διάχυσης για κυτταροκαλλιέργεια και περιέγραψε την επίδραση της μεταφοράς μάζας και διατμητικών τάσεων των ρευστών στη βιωσιμότητα και διαφοροποίηση των κυττάρων σε τρισδιάστατο περιβάλλον. Σχεδίασε τέτοιους βιοαντιδραστήρες για την τρισδιάστατη καλλιέργεια βλαστοκυττάρων η οποία επέτρεψε την επίστρωση ενός βιολογικά αδρανούς υλικού με βιολογικά ενεργή εξωκυττάρια μήτρα που παρήγαγαν τα κύτταρα. Η προσέγγιση αυτή δημιούργησε βιοενεργά υλικά τα οποία, χωρίς να συμπεριλαμβάνουν κύτταρα, προάγουν την αναγέννηση ιστών in vivo, κι έδωσε νέες κατευθύνσεις σχετικά με το ρόλο των αυξητικών παραγόντων στην ιστομηχανική. Τα ίδια συστήματα βιοαντιδραστήρων χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία νέων τρισδιάστατων μοντέλων καρκινικών όγκων, με σημαντικές δυνατότητες παροχής υψηλής απόδοσης φαρμακολογικού ελέγχου σε εφαρμογές προσωποποιημένης ιατρικής για θεραπείες κατά του καρκίνου.

Ημερομηνία: 
16/06/2016
Είδος Ανακοίνωσης: 
Δελτία Τύπου