«Παράγοντες επηρεασμού και μηχανισμοί δημιουργίας καινοτομίας: Μία συστημική θεώρηση με βάση την εμπειρία του τομέα μεταφορών». Επιστημονική ανακοίνωση του αντεπιστέλλοντος μέλους κ. Γιώργου Γιαννόπουλου, Πέμπτη 24 Μαΐου 2018, ώρα 11.00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Επιστημονική ανακοίνωση

«Παράγοντες επηρεασμού και μηχανισμοί δημιουργίας καινοτομίας:

Μία συστημική θεώρηση με βάση την εμπειρία του τομέα μεταφορών»

από το αντεπιστέλλον μέλος κ. Γιώργο Γιαννόπουλο  (50΄)

Αθήνα  22 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΟΥΝΑΔΗΣ

 

Ημερομηνία: 
24/05/2018
Είδος Ανακοίνωσης: 
Εκδηλώσεις