Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητού Β΄ βαθμίδος του Κέντρου Ερεύνης της Αρχαιότητος της Ακαδημίας Αθηνών

 

Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει:

Την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ερευνητού Β΄ βαθμίδος του Κέντρου Ερεύνης της Αρχαιότητος της Ακαδημίας Αθηνών ως εξής:

1. Μία (1) θέση Ερευνητού Β΄ με γνωστικό αντικείμενο «Προϊστορική Αρχαιολογία» ΚΩΔ. Θ1
2. Μία (1) θέση Ερευνητού Β΄ με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ιστορία». ΚΩΔ. Θ2

Επισυνάπτονται το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και το σχετικό έντυπο αιτήσεως.

 

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 4/10/2019

 

 Ημερομηνία: 
22/08/2019
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις