Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσεως Ερευνητού Γ΄ βαθμίδος του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών

 

Προκηρύσσουμε

Την πλήρωση μίας (1) θέσεως Ερευνητού Γ΄ βαθμίδος του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής της Ατμοσφαίρας και Κλιματολογίας της Ακαδημίας Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Κλιματικές και Πλανητικές Μεταβολές» (ΑΔΑ: ΨΞΕΙ4653ΠΣ-Ι18)

 

 

Επισυνάπτονται το πλήρες κείμενο της προκηρύξεως και το έντυπο αιτήσεως.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ: 30-10-2019Ημερομηνία: 
13/09/2019
Διεύθυνση: 
Τμήμα Ερευνητικού Προσωπικού. Τηλ. 210-3664738. E-mail: gaggelop@academyofathens.gr
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις