Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Βιβλιογραφική εκπροσώπηση της ακαδημαϊκής παραγωγής στην Ελλάδα για την Année Philologique» (κωδ. 200/933)

 

Σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Βιβλιογραφική εκπροσώπηση της ακαδημαϊκής παραγωγής στην Ελλάδα για την Année Philologique» (κωδ. 200/933) και επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Αθ. Στεφανή, Διευθύνοντα το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών, ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών η ανάθεση του έργου στην υποψήφια συνεργάτιδα κα Μαριάννα Θωμά.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων μέχρι και την 26η Σεπτεμβρίου 2019.

Επισυνάπτεται η επίσημη ανακοίνωση.

 

 

Ημερομηνία: 
19/09/2019
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις