Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) θέσεων ερευνητών Γ΄ βαθμίδος του Κέντρου Ερευνών Αστρονομίας και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών

 

Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ερευνητού Γ΄ βαθμίδος του Κέντρου Ερευνών Αστρονομίας και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών ως εξής:

1. Μία (1) θέση Ερευνητού Γ΄ με γνωστικό αντικείμενο «Δυναμική Αστρονομία».

2. Μία (1) θέση Ερευνητού Γ΄ με γνωστικό αντικείμενο «Κοσμολογία».

 

Επισυνάπτονται το πλήρες κείμενο της προκηρύξεως και το σχετικό έντυπο αίτησης.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 

Πληροφορίες :

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αρμόδια υπάλληλος: Γεωργία Αγγελοπούλου

gaggelop@academyofathens.gr

Τηλ. 210 3664738

 Ημερομηνία: 
24/09/2019
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις