Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the implementation of adaptation policy across Greece)

 

Σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα» (Boosting the implementation of adaptation policy across Greece) με κωδικό LIFE IP LIFE-IP Adaptin GR-LIFE17 IPC/GR000006» (κωδ. Ε.Λ.Κ.Ε. 200/898) και επιστημονικό υπεύθυνο τον Ακαδημαϊκό κ. Χρ. Ζερεφό, ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών η ανάθεση του έργου στην εταιρεία ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων μέχρι και την 30η Οκτωβρίου 2019.

 Ημερομηνία: 
23/10/2019
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις