3.012η Συνεδρία της Ολομελείας, Πέμπτη 17 Μαΐου 2018, ώρα 11.00

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

Επιστημονική ανακοίνωση

«Hans Daalder: Ένας σημαντικός Ευρωπαίος πολιτικός επιστήμονας»

από τον ακαδημαϊκό κ. Νικηφόρο Διαμαντούρο  (20΄)

 

Αθήνα  15 Μαΐου 2018

Ο Πρόεδρος

ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν. ΚΟΥΝΑΔΗΣ

 

Ημερομηνία: 
17/05/2018
Είδος Ανακοίνωσης: 
sessions