Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας εκποίησης ακινήτου κληροδοτήματος Μ. Μπακατσούλα

 

H AKAΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ, Noμικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με έδρα την Αθήνα (Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 10679)

 

δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

 

πλειοδοτικό διαγωνισμό εκποίησης του ½ εξ αδιαιρέτου ενός οικοπέδου το οποίο ευρίσκεται στον συνεταιρισμό «Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ» στη θέση ΣΚΡΟΠΟΝΕΡΙΑ στο Δήμο Ανθηδώνος στο Νομό Ευβοίας και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Πρόκειται για το υπ’ αριθμόν 17 οικόπεδο στο οικοδομικό τετράγωνο 135 και έχει συνολική επιφάνεια 1.045,00 τ.μ. Τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων εκατόν εξήντα ενός ευρώ (21.161,00€)  για το ιδανικό μερίδιο εξ ½ της Ακαδημίας Αθηνών. Χρόνος διενέργειας : εντός 20ημέρου από τη δεύτερη δημοσίευση, την 13η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ.

Τόπος διενέργειας : έδρα Ακαδημίας.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 715/79.

Πληροφορίες στα τηλ. 210-3664 703 και 210-3664 780 και στον ιστότοπο της Ακαδημίας www.academyofathens.gr.

 

Αθήνα, 29 Μαϊου 2020

Ο Γενικός Γραμματεύς

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ

 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της προκηρύξεως.Αρχεία: 
ΑρχείοΜέγεθοςΗμερομηνία
PDF icon Πλήρες κείμενο της προκηρύξεως135.35 KB09/06/2020


Ημερομηνία: 
09/06/2020
Είδος Ανακοίνωσης: 
Δημοπρασίες