Ανακοίνωση - πρόσκληση για υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης για ανοικοδόμηση οικοπέδου με το σύστημα της αντιπαροχής (Πειραιά)

 

Η Ακαδημία έχει την αποκλειστική κυριότητα  ενός οικοπέδου επιφανείας 203,63 τ.μ., το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αφροδίτης αριθ.28 στον Πειραιά (κληροδότημα ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΤΡΑΓΚΑ).   

Σύμφωνα με την από 28.05.2020 Απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών επαναλαμβάνεται η διαδικασία δημόσιας πρόσκλησης για την υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης για ανοικοδόμηση του ως άνω αναφερόμενου οικοπέδου με το σύστημα της αντιπαροχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’αριθμ. 4084/2008 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών.

Ειδικότεροι όροι:

  1. Το οικόπεδο έχει συντελεστή δόμησης τρία (3) και συντελεστή κάλυψης και ύψους ως Ν.Ο.Κ. Δεδομένου του ότι το οικόπεδο έχει επιφάνεια 203,63 τ.μ., θα ανεγερθεί σε αυτό κτίριο  επιφανείας 610,89 τ.μ.
  2. Το εργολαβικό αντάλλαγμα όπως ορίζεται στην υπ’αριθμ. 4084/2008 Απόφαση του Εφετείου Αθηνών  θα ανέλθει σε 48%, με σκοπό να περιέλθουν στην Ακαδημία διαμερίσματα συνολικής επιφανείας 240 τ.μ.. 

Οι προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη και ολοκληρωμένο προϋπολογισμό του έργου.   

 

Προτάσεις με τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων, (όπως ονοματεπώνυμο/ επώνυμο εταιρείας, ιδιότητα, τηλέφωνο, διεύθυνση επικοινωνίας, ΑΦΜ κλπ) θα αποστέλλονται εντός δύο (2) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας (www.gspp.gr), στην ταχυδρομική διεύθυνση της Ακαδημίας Αθηνών. Επίσης, οι προτάσεις πρέπει να κοινοποιούνται στη Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Αιόλου 72-Αθήνα-Τ.Κ. 10559).

 

Αθήνα 29 Μαϊου 2020

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 - ΩΡΑ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ. 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία: 
17/06/2020
Είδος Ανακοίνωσης: 
Δημοπρασίες