ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης για ανοικοδόμηση οικοπέδου επιφανείας 203,63 τ.μ. με το σύστημα της αντιπαροχής (κληροδότημα ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΤΡΑΓΚΑ)

 

Η Ακαδημία έχει την αποκλειστική κυριότητα  ενός οικοπέδου επιφανείας 203,63 τ.μ., το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αφροδίτης αριθ.28 στον Πειραιά (κληροδότημα ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΤΡΑΓΚΑ).  

Σύμφωνα με την από 11.01.2021 Απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών αρχίζει η διαδικασία δημόσιας πρόσκλησης για την υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης για ανοικοδόμηση του ως άνω αναφερόμενου οικοπέδου με το σύστημα της αντιπαροχής.

Ειδικότεροι όροι:

  1. Το οικόπεδο έχει συντελεστή δόμησης τρία (3) και συντελεστή κάλυψης και ύψους ως Ν.Ο.Κ. Δεδομένου του ότι το οικόπεδο έχει επιφάνεια 203,63 τ.μ., θα ανεγερθεί σε αυτό κτίριο  επιφανείας 610,89 τ.μ.
  2. Το εργολαβικό αντάλλαγμα θα είναι τουλάχιστον σε ποσοστό 35%. 

Οι προτάσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν πλήρη αρχιτεκτονική μελέτη και ολοκληρωμένο προϋπολογισμό του έργου και να λαμβάνει υπόψη τους ανωτέρω αναφερόμενους ειδικότερους όρους.    

Προτάσεις με τα πλήρη στοιχεία των ενδιαφερομένων, (όπως ονοματεπώνυμο/ επώνυμο εταιρείας, ιδιότητα, τηλέφωνο, διεύθυνση επικοινωνίας, ΑΦΜ κλπ) θα αποστέλλονται εντός δύο (2) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών (www.academyofathens.gr) στην ταχυδρομική διεύθυνση της Ακαδημίας Αθηνών.

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ. 

 

 

Ημερομηνία: 
09/02/2021
Είδος Ανακοίνωσης: 
Δημοπρασίες