Ανακοίνωση εκμίσθωσης και πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μίσθωση ακινήτου του κληροδοτήματος Γεωργίου Παγκάλου (ισογείου ορόφου)

 

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

 

Διακηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό και προσκαλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλουν έγγραφες προσφορές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 24 του Ν. 4182/2013, για τη μίσθωση ενός διαμερίσματος του ισογείου ορόφου συνολικής  επιφανείας 75 τ.μ. στην επί της οδού Μπουκουβάλα αριθ.31-33  (Αθήνα) πολυκατοικία. Το ακίνητο προορίζεται για κατοικία. Το ακίνητο διαθέτει μετρητές και παροχές ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος.

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ): Τριακόσια τριάντα (330,00) ευρώ.

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022, ΩΡΑ 13:00.

 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως.

 Αρχεία: 


Ημερομηνία: 
24/11/2022
Είδος Ανακοίνωσης: 
Δημοπρασίες