Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων σύναψης 9 συμβάσεων μίσθωσης έργου (ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ)

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου

Η Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

ΚΑΛΕΙ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

όπως προβούν στην υποβολή πρότασης συνεργασίας για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Υποέργου 2 «Δράσεις της Ακαδημίας Αθηνών» της Πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με συντονιστή το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και μέλος της Κοινοπραξίας «Απολλωνίς» την Ακαδημία Αθηνών (υπεύθυνη: Μαρία Σπηλιωτοπούλου, Ερευνήτρια της Ακαδημίας Αθηνών). 

Για την κάλυψη των αναγκών της πράξης ζητούνται εννέα (9) άτομα για την ερευνητική υποστήριξη του έργου για λογαριασμό της Ακαδημίας Αθηνών.

Τα άτομα που θα επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση μίσθωσης έργου με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

Επισυνάπτεται το πλήρες τεύχος της πρόσκλησης.Αρχεία: 


Ημερομηνία: 
22/12/2017
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις