Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας συμβάσεως Ιδιωτικού Δίκαιου για την ανάθεση έργου (Ορθή Επανάληψη)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με την από 19.12.2017 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Δημοσίευση νομισματικού υλικού από τον Ραμνούντα» που χρηματοδοτείται από το κληροδότημα Γ. Θ. Φωτεινού (Απόφαση Συγκλήτου 11ης Δεκεμβρίου 2017), με επιστημονικό υπεύθυνο τον ακαδημαϊκό, Γενικό Γραμματέα της Ακαδημίας Αθηνών κ. Βασίλειο Χ. Πετράκο, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι: 

Μία (1) θέση κύριου ερευνητή με το συγκεκριμένο ερευνητικό αντικείμενο. 

Αντικείμενο ενασχόλησης: Θα συνταχθεί τόμος του Corpus Nummorum Graecorum που θα περιέχει το σύνολο των νομισμάτων του αρχαίου δήμου του Ραμνούντος, των ιερών του, του φρουρίου και τα εκ περισυλλογής νομίσματα, όσα βρέθηκαν κατά τις ανασκαφές του 19ου αιώνα και κατά τις νεώτερες της περιόδου 1960 - 2002. Το κείμενο του τόμου θα συνταχθεί σύμφωνα με τα πρότυπα που θέτει η Διεθνής Ακαδημαϊκή Ένωση και όπως αυτά προκύπτουν από τους ήδη εκδεδομένους τόμους.

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως.Αρχεία: 
AttachmentSize
PDF icon Ψ1ΧΦ46Ψ8ΝΣ-ΦΣΗ.pdf207.94 KB


Ημερομηνία: 
13/02/2018
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις