Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων σύναψης 1 σύμβασης μίσθωσης έργου (ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων σύναψης 1 σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» της πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»

 

Η Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών

ΚΑΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

όπως προβούν στην υποβολή πρότασης συνεργασίας για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Υποέργου 2 «Δράσεις της Ακαδημίας Αθηνών» της Πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με συντονιστή το Ερευνητικό Κέντρο Αθηνά και μέλος της Κοινοπραξίας «Απολλωνίς» την Ακαδημία Αθηνών (υπεύθυνη: Μαρία Σπηλιωτοπούλου, Ερευνήτρια της Ακαδημίας Αθηνών). Για την κάλυψη των αναγκών της πράξης ζητείται ένα (1) άτομο με την ειδικότητα του ανθρωπολόγου ή Κλασικού αρχαιολόγου για την ερευνητική υποστήριξη του έργου για λογαριασμό της Ακαδημίας Αθηνών. Το άτομο που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση μίσθωσης έργου με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως.Αρχεία: 
AttachmentSize
PDF icon ΩΚΩΗ46Ψ8ΝΣ-Χ1Ρ.pdf426.97 KB


Ημερομηνία: 
05/03/2018
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις