Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων στο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο: «Δημοσίευση νομισματικού υλικού από τον Ραμνούντα» (κωδ. 200/892).

 

Σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Δημοσίευση νομισματικού υλικού από τον Ραμνούντα» (κωδ.  200/892) και επιστημονικό υπεύθυνο τον Ακαδημαϊκό κ. Β. Χ. Πετράκο, ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, η ανάθεση του έργου στην κα Ευαγγελία Γεωργίου.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων μέχρι και την 30η Μαρτίου 2018.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

Στέφανος Ήμελλος
ΑκαδημαϊκόςΑρχεία: 


Ημερομηνία: 
26/03/2018
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις