Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου (ΠΔΕ 2018)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ακαδημίας Αθηνών σύμφωνα με απόφαση της από 8.2.2018 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών της Ακαδημἰας Αθηνών, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Δημητρίου Κυδώνη, Θωμά Ακυϊνάτου, Σούμμα Θεολογική εξελληνισθείσα» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2018 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον ακαδημαϊκό κ. Ε. Μουτσόπουλο προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την Ακαδημία Αθηνών/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό ποσό 1.000,00 € μικτά. Το αντικείμενο ενασχολήσεως προσδιορίζεται η επιμέλεια εκδόσεως του 20ου τόμου του έργου «Δημητρίου Κυδώνη, Θωμά Ακυϊνάτου, Σούμμα Θεολογική εξελληνισθείσα». Ως επιθυμητός χρόνος ενάρξεως της Συμβάσεως προσδιορίζεται η ημέρα Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018 και η διάρκεια της Συμβάσεως προσδιορίζεται στους τρεις (3) Μήνες.

 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο έγγραφο της προκήρυξης.Αρχεία: 
AttachmentSize
PDF icon ΨΙ7546Ψ8ΝΣ-ΦΓ7 KYDONI.pdf141.64 KB


Ημερομηνία: 
02/05/2018
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις