Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το ερευνητικό πρόγραμμα «ΚΒΑΝΤΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΧΑΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΥΜΠΛΕΞΗΣ» (κωδ. 200/890)

Σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος: «Κβαντικά Δυναμικά Συστήματα – Χάος και μέτρα σύμπλεξης, (κωδ. 200/890), με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ακαδημαϊκό κ. Γ. Κοντόπουλο, ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, η ανάθεση του έργου στην υποψήφια κα Rocio Isabel Paez.

Επισυνάπτεται η επίσημη απόφαση.Αρχεία: 


Ημερομηνία: 
02/05/2018
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις