Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για το ερευνητικό πρόγραμμα «Αναλυτικά Πρότερα του Αριστοτέλους. Μετάφραση και Φιλοσοφικός Σχολιασμός» (κωδ. 200/887)

Σχετικά με την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Αναλυτικά Πρότερα του Αριστοτέλους. Μετάφραση και Φιλοσοφικός Σχολιασμός» (κωδ. 200/887), με επιστημονικό υπεύθυνο τον ακαδημαϊκό κ. Ευάγγελο Μουτσόπουλο, ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, η ανάθεση του έργου στους υποψήφιους συνεργάτες: κα Δάφνη Αργύρη και κ. Αθανάσιο Γκατζάρα.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων μέχρι και την 10η Μαΐου 2018.

Επισυνάπτεται η επίσημη ανακοίνωση.Αρχεία: 


Ημερομηνία: 
03/05/2018
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις