ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "SWATNET”, Κωδ. 200/963

 

Συγκεκριμένα ζητείται ένα (1) άτομο για να απασχοληθεί ως Οικονομικός και Διοικητικός Διαχειριστής σε επίπεδο δικαιούχου του ανωτέρω ερευνητικού έργου. Διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του ερευνητικού έργου είναι τέσσερα έτη (1/3/2021-28/2/2025).

Το άτομο που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση μίσθωσης έργου με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας- Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.

 

Το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Ημερομηνία: 
23/08/2021
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις