Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη μίας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος "ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ANNEE PHILOLOGIQUE"

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ σύμφωνα με απόφαση της από 02-08-2021 Πράξης της Επιτροπής Ερευνών της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ANNEE PHILOLOGIQUE» (κωδ. 200/976) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2021 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Ερευνητή και Διευθύνοντα το ΚΕΕΛΓ, κ. Αθανάσιο Στεφανή, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

Μία (1) θέση Συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο.

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την Ακαδημία Αθηνών/Ε.Λ.Κ.Ε. θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό ποσό 7.500,00 ευρώ μικτά. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως δώδεκα (12) μήνες.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα στην κλασική φιλολογία
  • Άριστη γνώση αγγλικής και γαλλικής γλώσσας

 

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο εδώ.

 

 

Ημερομηνία: 
23/08/2021
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις