Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσεως ερευνητού Γ' βαθμίδος του Ερευνών Αστρονομίας και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

 

H Ακαδημία Αθηνών ανακοινώνει ότι με την υπ’αριθμ. 29295/Ζ2 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.880/13.04.2022, τ. Γ',

 

π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ε  τ  α  ι

 

Η πλήρωση μίας (1) θέσεως ερευνητού Γ' βαθμίδος του Ερευνών Αστρονομίας και Εφηρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας Αθηνών ως εξής:

  • Μία (1) θέση Ερευνητού Γ' με τριετή θητεία και γνωστικό αντικείμενο «Δυναμικά Συστήματα στην Αστρονομία και στην Κβαντομηχανική»

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας τους στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (https://apella.minedu.gov.gr) Kωδ, Θέσης: ΑPP271781.

 

Το σχετικό ΦΕΚ είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Προθεσμία υποβολής: 29-04-22 έως και 27/06/22.

 

 

Ημερομηνία: 
28/04/2022
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις