Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ  στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ο αυτόγραφος Νομοκάνων (Νόμιμον) του νοταρίου Θηβών. Κριτική έκδοση και αποκατάσταση του αρχικού κειμένου» (200/983) που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2021 του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΣΑΕ 046), με επιστημονική υπεύθυνη την Λυδία Παπαρρήγα, Διευθύντρια Ερευνών-Διευθύνουσα το Κέντρο Ερεύνης Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου,  προτίθεται  να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

 

Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν με την ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΚΕ θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό ποσό 1833 ευρώ μικτά  για έκαστον των 3 συνεργατών που θα επιλεγούν.

Αναλυτικότερα το αντικείμενο απασχόλησης περιλαμβάνει την ακόλουθη εργασία:Δακτυλογράφηση πολυτονικού κειμένου σε ηλεκτρονική μορφή word (απολύτως πιστή, επιμελής) κειμένου κώδικος που φυλάσσεται στο ΚΕΙΕΔ και αποτελείται από 426 folia  recto-verso.

 

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής ΑΕΙ, Τμήμα Φιλολογίας ή Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας  ΑΕΙ ή πτυχίο Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας  ΑΕΙ

 

Επιθυμητά προσόντα

Άριστη γνώση ηλεκτρονικής δακτυλογράφησης πολυτονικού κειμένου.

Πολύ καλή γνώση παλαιογραφίας

 

Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου:  01/10/2022 – 31/12/2022

 

 

Το πλήρες κείμενο της προσκλήσεως είναι διαθέσιμο εδώ.

 

 

 

 

Ημερομηνία: 
11/07/2022
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις