Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο: Προσδιορισμός των αγρο-μετεωρολογικών παραμέτρων για την περιοχή της Μεσσηνίας με έμφαση στην καλλιέργεια των ελαιόδεντρων

 

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφίων για τη σύναψη μίας (1) συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου για την ανάθεση έργου με αντικείμενο:  Προσδιορισμός των αγρο-μετεωρολογικών παραμέτρων για την περιοχή της Μεσσηνίας με έμφαση στην καλλιέργεια των ελαιόδεντρων.

Τίτλος Έργου: «Sustainable Approaches to Land and water Management in Mediterranean Drylands (SALAM-MED)» (κωδικός έργου 200/997)

Υπεύθυνος Έργου: Σταύρος Σολωμός, Ερευνητής Γ’του ΚΕΦΑΚ της Ακαδημίας Αθηνών

Χρηματοδότηση Έργου: Ευρωπαϊκή Ένωση

 

Σχετικά με την υπἀριθμ. ΕΕ369/17-5-22 Πρόσκληση υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Ερευνητικού Προγράμματος 200/997 ανακοινώνεται ότι εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών η ανάθεση του έργου ως εξής:

  • στον/στην υποψήφιο/α συνεργάτη/συνεργάτιδα με αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης EE 412/31-5-2022

 

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσης.

 

 

Ημερομηνία: 
12/07/2022
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις