ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΝΗΣ ΨΗΜΕΝΟΥ

 

Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

 

Διακηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό και προσκαλεί ενδιαφερόμενους να υποβάλουν έγγραφες προσφορές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 24 του Ν. 4182/2013, για τη μίσθωση ενός οικοπέδου επιφανείας 181,25 τ.μ. που βρίσκεται στο Δήμο Πειραιά, επί της οδού Φωκίωνος αριθ.6.

 

ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ (ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ): Τριακόσια εβδομήντα (370,00) ευρώ.

 

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023, ΩΡΑ 13.00.

 Αρχεία: 


Ημερομηνία: 
11/01/2023
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις