ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΑ ΣΤΗ ΜΑΝΗ»

 

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Μεγαλιθικά στη Μάνη» (Κωδικός Έργου 200/990) που χρηματοδοτείται από Ίδρυμα Ωνάση με επιστημονικούς υπευθύνους τους κ.κ. Μανόλη Κορρέ, Ακαδημαϊκό και Γιάννη Σαΐτα προτίθεται να προβεί στην ανάθεση έργου ως κάτωθι:

 

Μία (1) θέση Συνεργάτη με συγκεκριμένο αντικείμενο.

 

Όροι συνεργασίας:

Η σύμβαση που θα υπογραφεί με την Ακαδημία Αθηνών/Ε.Λ.Κ.Ε. θα είναι σύμβαση μίσθωσης έργου με συνολικό κόστος 11.500,00 ευρώ μικτά και περιλαμβάνει την αμοιβή του συνεργάτη και όλες τις πιθανές νόμιμες κρατήσεις υπέρ ΕΦΚΑ εργοδότη καθώς και τον αναλογούντα στις περιπτώσεις αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας φόρο. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 01/04/2023 έως  30/09/2023 (6 μήνες).

 

Αντικείμενο απασχόλησης:

Το αντικείμενο της απασχόλησης, το οποίο θα εκτελεστεί σε άμεση συνεργασία και υπό τις οδηγίες του κύριου συγγραφέα του δημοσιεύματος Γιάννη Σαΐτα, έχει ως ακολούθως:

  • επεξεργασία περιεχομένου παραχθέντων αρχιτεκτονικών σχεδίων τεκμηρίωσης (αποτυπώσεις οικισμών και κτιρίων), χαρτών και διαγραμμάτων
  • οργάνωση και επεξεργασία γραφικών και εικόνων
  • σελιδοποίηση
  • επιμέλεια υλικού
  • ολοκλήρωση ψηφιακής δημοσίευσης

 

Επισυνάπτεται η αναλυτική πρόσκληση.

 Αρχεία: 
AttachmentSizeDate
PDF icon 200_990 Ψ02Ν46Ψ8ΝΣ-ΑΛΧ.pdf247.27 KB03/03/2023


Ημερομηνία: 
03/03/2023
Είδος Ανακοίνωσης: 
Προκηρύξεις