15/6/2023 Πέμπτη 15 Ιουνίου, ώρα 17.00, Διάλεξη του Jan Bremmer (Groningen), με τίτλο ‘The Myth of Danae and Perseus between Narrative and Ritual: the Local and the Global’ στην Ανατολική Αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών

 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΡΕΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 

ΚΥΚΛΟΣ ΟΜΙΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ

Ανατολική Αίθουσα Ακαδημίας Αθηνών

Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023, 17.00

 

Jan Bremmer (Groningen), The Myth of Danae and Perseus between Narrative and Ritual: the Local and the Global

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

In my lecture, I will try to analyse the oldest stages of the Danae and Perseus myth, that is, the version (s) of the fifth century and older. I will pay attention to reflections of ritual in the myth and the nature of these reflections as well as to narrative aspects of the myth. I will also discuss its combination of a precise local aspect with the much more global episodes of the myth. Finally, in my analysis I will pay attention to both the literary and visual aspects of the tradition of the myth.

 

Ημερομηνία: 
15/06/2023
Είδος Ανακοίνωσης: 
Εκδηλώσεις