Ενεργειακές προοπτικές της Ελλάδας το 2030 με ορίζοντα το 2050

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Την Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών με θέμα Ενεργειακές προοπτικές της Ελλάδας το 2030 με ορίζοντα το 2050.  Στην συνάντηση αυτή μετείχαν μεταξύ άλλων, Ακαδημαϊκοί, Καθηγητές του ΕΜΠ και του ΕΚΠΑ, εκπρόσωποι του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, της ΔΕΔΔΗΕ, του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, της  Flow Energy, της Medgas & More Services LTD, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ενεργειακής Επιστήμης στο Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο  Τεχνολογίας  της Ζυρίχης, ο Ανώτερος Εμπειρογνώμονας για τη Μεταρρύθμιση του τομέα των ΑΠΕ στην Ελλάδα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Συνεργασίας του US/TRB (US National Academies), ο επίτιμος Πρόεδρος του ΙΟΒΕ, o πρώην Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

Σκοπός της Ομάδας Εργασίας ήταν να μελετηθούν σε βάθος τα ενεργειακά θέματα της Ελλάδας σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά και τα διεθνή δεδομένα και να εξαχθούν σαφή συμπεράσματα και συγκεκριμένες προτάσεις προς την Πολιτεία για τις Ενεργειακές Προοπτικές της Ελλάδος με ορίζοντα το 2050. Οι προτάσεις αυτές είναι επιστημονικά και τεχνολογικά κατοχυρωμένες, ώστε να βοηθηθεί η Χώρα μας στον μακροχρόνιο αναπτυξιακό σχεδιασμό της με βάση τις ενεργειακές της δυνατότητες και το είδος των εγχώριων ενεργειακών πηγών της.

Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών είναι ο Ακαδημαϊκός κ. Λουκάς Γ. Χριστοφόρου, τηλ.: 210.65.97.119, 210.65.97.667, e-mail: christophorou@academyofathens.gr

Επισυνάπτονται τα πορίσματα και εισηγήσεις της Ημερίδας.Ημερομηνία: 
21/11/2017
Είδος Ανακοίνωσης: 
Δελτία Τύπου