ΘΕΣΕΙΣ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2022 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

 

Κωδικός Θέσης Μονάδα Τύπος Μετακίνησης Εργασιακή Σχέση Κατηγορία Εκπαίδευσης Κλάδος
8621946314

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μετάταξη ΜOΝΙΜΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
9994587812

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Μετάταξη ΜOΝΙΜΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
1922849311

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Μετάταξη ΜOΝΙΜΟΙ ΥΠAΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣIΟΥ ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
A28021484 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Απόσπαση   ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
A34249346 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Απόσπαση   ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
A48420157 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Απόσπαση   ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
A55383229 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Απόσπαση   ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
A17406816 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Απόσπαση   ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
A82475253 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Απόσπαση   ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
A18502151 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Απόσπαση   ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)
A12552437 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Απόσπαση   ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ
A99804114 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Απόσπαση   ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ

 

Ημερομηνία: 
12/12/2022
Είδος Ανακοίνωσης: 
Δελτία Τύπου