Το έργο και η προσφορά των Ερευνητικών Κέντρων, Γραφείων και Ιδρυμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 2022