Προκήρυξη διαγωνισμών για την χορήγηση δώδεκα (12) υποτροφιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ακαδημία Αθηνών έχει προκηρύξει διαγωνισμούς για τη χορήγηση δώδεκα (12) υποτροφιών, από τα έσοδα των Κληροδοτημάτων της, στους κλάδους: Θεωρητική Φυσική, Επιστήμες του Περιβάλλοντος, Μεταλλειολογία - Εξαγωγική Μεταλλουργία, Λυρικό Τραγούδι, Κλασική Κιθάρα, Πιάνο, Αρχαία Ελληνική Ιστορία - Κλασική Αρχαιολογία - Ιστορία της Βενετοκρατίας στον ελληνικό χώρο, Παπυρολογία, Οικονομικές Επιστήμες, Διεθνές Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο.

Πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών στην ενότητα «Υποτροφίες».

Ημερομηνία: 
27/03/2018
Είδος Ανακοίνωσης: 
scholarships