2.992α Συνεδρία της Ολομελείας, Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017, ώρα 11.00

 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

«Φώτης Καφάτος (1940-2017)

Το ίχνος του στην ευρωπαϊκή παιδεία και επιστημονική έρευνα»

από τον ακαδημαϊκό  κ. Γεώργιο Κόλλια (10΄)

 

Αθήνα  11 Δεκεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος

ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ

Ημερομηνία: 
13/12/2017
Είδος Ανακοίνωσης: 
sessions